Select Page
Pouk

Redni pouk bo potekal po izbranem naravoslovnem in naravovarstvenem programu s prvinami zemljepisa, zgodovine ter vseh posebnosti in značilnosti kraja kjer bivamo. Spoznali se bomo z gospodarskim pomenom morja in turizma in etnološkimi posebnostmi kraja, del programa je tudi obisk krajevnih znamenitosti.

Znotraj programa bomo izvedli dva športna (Plavanje in igre v vodi ter Pohod ob morski obali) in naravoslovni dan (Življenje v vodi in na kopnem). Opravili bomo tudi nekaj ur pouka (ŠPO – 2 uri, SLJ – 2 uri, DRU – 2 uri, LUM – 2 uri, MAT – 1 ura, NIT – 3 ure).

Plavanje
Letna šola v naravi je namenjena predvsem plavalnim vsebinam. Učenci bodo na osnovi preizkusa po predznanju razdeljeni v homogene skupine. Začetniki se bodo spoznali z osnovnimi elementi plavalnih tehnik, boljši plavalci pa bodo svoje znanje še nadgradili. Končni cilj bo pridobitev naziva plavalec. Program učenja plavanja obsega prilagajanje na odpor vode, potapljanje glave, na gledanje pod vodo,  izdihovanje v vodo, plovnost, drsenje v vodi, učenje posameznih plavalnih tehnik in skakanje v vodo. Izvajali bomo elementarne igre v vodi in se ob uporabi različnih učnih pripomočkov in rekvizitov  poizkušali čim bolj sprostiti, pridobiti samozavest in ob igri vstopiti v svet plavalcev. Na koncu tečaja bomo izvedli preizkus znanja plavanja za osvojitev naziva plavalec (“delfinčki”) in podelili diplome.
Družabni večeri in ostale aktivnosti
  • Športne igre (badminton, nogomet, odbojka,…),

  • igre brez meja,

  • socialne igre,

  • ogled animiranega filma,

  • Thin ima talent,

  • podelitev priznanj (urejenost sob, športna tekmovanja,…).

Učenci so razdeljeni v skupine glede na veljavne normative za oblikovanje skupin in plavalno predznanje. Prehajanje učencev iz skupine v skupino je mogoče glede na individualni napredek. Pouk v vodi bo potekal ob elementarnih in drugih športnih igrah, izvedli bomo tekmovanje v aquatlonu.

Aktivnosti v šoli v naravi podrobno planiramo za vsak dan posebej. Vsako leto želimo izvesti vse načrtovano, zaradi različnih okoliščin (vreme, rezervacije,…) pa se lahko termini posameznih vsebin spremenijo ali zamenjajo.